Search
× Search

โครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่ และกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2565

ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก

Wednesday, July 27, 2022/Author: Jutarat Sriput/Number of views (3384)/Comments (0)/
Tags:
Wednesday, July 20, 2022/Author: Jutarat Sriput/Number of views (160)/Comments (0)/
Tags:
Monday, July 18, 2022/Author: Jutarat Sriput/Number of views (777)/Comments (0)/
Tags:
โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาและเครือข่ายผู้ให้การปรึกษานิสิต ปีการศึกษา 2564

โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาและเครือข่ายผู้ให้การปรึกษานิสิต ปีการศึกษา 2564

20 – 22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

Monday, July 18, 2022/Author: Jutarat Sriput/Number of views (200)/Comments (0)/
Tags:
Thursday, June 30, 2022/Author: Jutarat Sriput/Number of views (530)/Comments (0)/
Tags:
"GRAPH GAMES"  กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ครั้งที่ 15

"GRAPH GAMES" กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 6 สถาบัน ครั้งที่ 15

งานที่จะเชื่อมโยงนิสิต นักศึกษาและบุคลากรทั้ง 6 มหาวิทยาลัยที่จัดขึ้นมาแล้วกว่า 14 ครั้ง เข้าหากันด้วยการแข่งขันกีฬา E-sport โดยใช้โลกออนไลน์เป็นการสื่อของการกระชับความสัมพันธ์ทั้ง 6 มหาวิทยาลัย

Wednesday, June 29, 2022/Author: Jutarat Sriput/Number of views (291)/Comments (0)/
Tags:
RSS
First89101113151617


บริการนิสิต                                                                                                       ส่วนกิจการนิสิต
   กำแพงพักใจ OOCA                                                                                   แผนงานและยุทธศาสตร์                                                                           
  ทุนการศึกษา                                                                                                    แผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                  แผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2565-2570) ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                                                    
   คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2564                                                                                                               SOCIAL NETWORK
  DSS CENTER                                                                                                                                            Facebook ส่วนกิจการนิสิต มศว 

 ข้อบังคับ/ประกาศ ที่นิสิตควรรู้                                                                                                                 Q&A                                                                                                                                                                                                                                                                                              swusa@g.swu.ac.th                                                            
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                      คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงานและให้บริการ   
                                       
   ความพึงพอใจในการให้บริการ                                                                                                          CONTACT US 
   การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Srinakharinwirot University
Back To Top