Search
× Search


ส่วนกิจการนิสิต

มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพนิสิต จัดสวัสดิการที่มีคุณภาพ สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง


image

โครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่ และกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว
ปีการศึกษา 2565

1-4 สิงหาคม 2565 @มศว องครักษ์ 

มหาวิทยาลัย กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่ และกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
ในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย มีความภาคภูมิใจและมีความมั่นใจในการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต้อนรับนิสิตใหม่ให้นิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้องได้มีโอกาสรู้จักกัน เกิดความรัก
ความสามัคคีและมีความประทับใจในสถาบัน และเพื่อพัฒนานิสิตให้มีความพร้อมในการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พัฒนานิสิตให้เป็นผู้ที่มีอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และให้มีความสามารถในการปรับตัวและดำเนินชีวิตประจำวัน รวมทั้งสามารถ
ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น

กำหนดการ

image
รับน้องสร้างสรรค์ ส่งเสริมศักยภาพ เสริมสร้างสมรรถนะ และความสามัคคี

นโยบายและมาตรการ
การจัดกิจกรรม

ต้อนรับน้องใหม่ 

image
image

     ภาพกิจกรรม
SWU HAPPY PRIDE MONTH

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด click here
image

SAO
Hightlight

Sed Blandit Libero Volutpat image
รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร
Event/Life

เพื่อให้นิสิตและนักศึกษาวิชาทหาร สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทราบแนวปฏิบัติการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565  จึงขอแจ้งรายละเอียดให้ทราบดังต่อไปนี้

Sed Blandit Libero Volutpat image
เชิญชวนนิสิตทำแบบสำรวจความพึงพอใจ
Education

นิสิตทุกชั้นปีตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อระบบสนับสนุนการให้บริการของนิสิต ประจำปีการศึกษา 2564 ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 ก.ค.2565

Sed Blandit Libero Volutpat image
ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี 
Event/culture

ขอเชิญชวนนิสิตส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการมีวินัยและการเป็นพลเมืองดี ปีการศึกษา 2564 

Student Activities

Organization

image

เปิดรับสมัคร STAFF

องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 2-6 ทุกคณะและวิทยาลัย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และกิจกรรมสร้างเสริมอัตลักษณ์นิสิต ในวันที่ 13 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2565
image

"smoeg.swu"

สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครอนุกรรมการสโมสรนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565.
image

เปิดรับสมัครพิธีกรดำเนินรายการ

🎉”งาน PSAT First date 2022 แรกพบ สนภท.”🎉 รูปแบบ: online ผ่าน Zoom 📍จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 ก.ค. 2565 💥รับสมัครนิสิตปี 2-4 จำนวน 2 คน 💥 ✅สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 12 มิ.ย.เท่านั้น!!.
image

Dent SWU Canvas Bag 

มาแล้ว มาแล้ว Dent SWU Canvas Bag 👀🦷 กระเป๋าผ้าหูรูดสุดแสนน่ารัก ขนาด6*7นิ้ว ที่ทุกคนรอคอย จำหน่ายในราคาใบละ 59 บาท 💥🚨พิเศษซื้อ 2 ใบในราคา100บาท
image

Congratulations

ผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ขอแสดงความยินดีกับ🤍⁣ นางสาวชนนัช บุญประสงค์ ⁣ เบอร์ 2 พรรคบันไดงู และคณะกรรมการสโมสรนิสิตทุกท่าน⁣.
image

รางวัลชนะเลิศ RoV รุ่น Freshy

สโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะสังคมศาสตร์ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัย SWU GAMES 2021 🏆 🥇รางวัลชนะเลิศ RoV รุ่น Freshy ได้แก่ ทีมผัดเผ็ดปลาทูย่าง.


บริการนิสิต                                                                                                       ส่วนกิจการนิสิต
   กำแพงพักใจ OOCA                                                                                   แผนงานและยุทธศาสตร์                                                                           
  ทุนการศึกษา                                                                                                    แผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                  แผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2565-2570) ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                                                    
   คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2564                                                                                                               SOCIAL NETWORK
  DSS CENTER                                                                                                                                            Facebook ส่วนกิจการนิสิต มศว 

 ข้อบังคับ/ประกาศ ที่นิสิตควรรู้                                                                                                                 Q&A                                                                                                                                                                                                                                                                                              swusa@g.swu.ac.th                                                            
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                      คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงานและให้บริการ   
                                       
   ความพึงพอใจในการให้บริการ                                                                                                          CONTACT US

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2022 by Srinakharinwirot University
Back To Top