ข่าวสารหน่วยงาน

รับสมัครโครงการ SWU Tutor เฉพาะนิสิต มศว องครักษ์
รับสมัครโครงการ SWU Tutor เฉพาะนิสิต มศว องครักษ์

รับสมัครโครงการ SWU Tutor เฉพาะนิสิต มศว องครักษ์

เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีรายได้ระหว่างศึกษาเล่าเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เตรียมความพร้อมก่อนออกไปทำงานจริง และได้พัฒนาทักษะ ความรู้ และเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านวิชาการ วิชาชีพ

ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา และทุน UIS)
ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา และทุน UIS)

ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา และทุน UIS)

สำหรับบุคคลที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศในหลากหลายสาขาวิชา ระดับ ป.โท – เอก จำนวนรวม 27 ทุน

รับสมัครสอบชิงทุนแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
รับสมัครสอบชิงทุนแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

รับสมัครสอบชิงทุนแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563

คณะแพทยศาสตร์ เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมฟังบรรยายและฝึกทักษะการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
คณะแพทยศาสตร์ เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมฟังบรรยายและฝึกทักษะการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน

คณะแพทยศาสตร์ เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมฟังบรรยายและฝึกทักษะการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน

นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับการบันทึกกิจกรรม

เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ปี 2563
เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ปี 2563

เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ปี 2563

ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 31 มกราคม 2563 และขอให้นิสิตส่งเอกสารได้ที่ส่วนกิจการนิสิตภายในวันที่ 24 มกราคม 2563

12345678910Last

ประกาศ /ข้อบังคับ / คำสั่ง / บันทึกข้อความ

ปฏิทินส่วนกิจการนิสิต
งานกิจกรรมนิสิต
+ ยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ เพื่อทำกิจกรรมของนิสิต
+ บันทึกข้อมูลการทำกิจกรรมของนิสิต

งานสวัสดิการนิสิต
+ ประกันอุบัติเหตุของนิสิต
+ ประกันสุขภาพถ้วนหน้าของนิสิต
+ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มศว
+ ทุนการศึกษา
+ นักศึกษาวิชาทหาร
งานแนะแนวให้คำปรึกษา
+ ให้คำปรึกษา
+ จัดหางาน
+ จัดกิจกรรมอบรมและส่งเสริมทักษะอาชีพ
งานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์
+ แก้ไขข้อมูลศิษย์เก่าให้เป็นเป็นปัจจุบัน
+ เผยแพร่ข้อมูลข่าวที่เป็นประโยชน์ พัฒนาความรู้ศิษย์เก่า
+ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า และมหาวิทยาลัย


             แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
                  ต่อการให้บริการ ปีการศึกษา 2562
                          ส่วนกิจการนิสิต มศว


                

                                  หรือ คลิกที่นี่