Search
× Search


ส่วนกิจการนิสิต

มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพนิสิต จัดสวัสดิการที่มีคุณภาพ สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ศิษย์เก่าที่เข้มแข็ง


image
SWU JOB FAIR 2023

เตรียมพบกับ.....
งานวันนัดพบแรงงานครั้งที่ 31 (SWU JOB FAIR 2023) วันที่ 4-5 เมษายน 2566
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 กิจกรรมภายในงาน
- มีบริษัทที่เข้าร่วมงานจากสถานประกอบการมากมาย
- การวัดความถนัดทางด้านอาชีพ ลงทะเบียนผู้ว่างงาน โดยกรมจัดหางาน
- กิจกรรมบรรยาย ขายของออนไลน์อย่างไรให้ปัง ในยุคนี้
- แนะนำบริษัทชั้นนำกว่า 120 บริษัท

นิสิตที่เข้าร่วม จะได้รับบันทึกกิจกรรมเลือก : กิจกรรมส่งเสริมบุคลิกภาพและกีฬา
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต
โทร. 02-649-5000 ต่อ 15356 , 21305  หรือ 02-258-9105


image
“กฎหมายแรงงาน” ข้อควรรู้และพึงระวัง

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า มศว เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ“กฎหมายแรงงาน” ข้อควรรู้และพึงระวัง โดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย
• คุณเป็นต่อ กมลยะบุตร ทนายความ / ที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ และการลงทุน บริษัท Avanta & Co
• ดร.รัฐสภา จุรีมาศ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครีนทรวิโรฒ

วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ทางออนไลน์ผ่านทาง ZOOM Meeting

โดยผู้เรียนต้องเรียนครบ 3 ชั่วโมง และทำแบบทดสอบหลังการอบรมโดยได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านและได้รับเกียรติบัตรอิเล็คทรอนิกส์

สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางลิ้งก์ https://forms.gle/2YQCes3sEaQjcuT49
โดยเข้าร่วมอบรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 รับสมัครจำนวนจำกัด 100 คน เท่านั้น
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 29 มีนาคม 2566
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 649 5000 ต่อ 15357


SAO
Hightlight

Sed Blandit Libero Volutpat image
รับสมัครการแสดงดนตรีของนิสิต

แสดงในงานตลาดนัด SWU NIGHT MARKET ทุกเย็นวันศุกร์ ณ สนามฟุตบอล มศว ประสานมิตร (บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี)

Sed Blandit Libero Volutpat image
เพื่อนช่วยเพื่อน รุ่นที่ 8 

รับสมัครนิสิตที่มีความสนใจด้านการดูแลสุขภาพจิต เป็นแกนนำเพื่อนช่วยเพื่อน รุ่นที่ 8 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเสนอแนวคิด ออกแบบกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตให้แก่เพื่อนนิสิต ตลอดปีการศึกษา 2565 นิสิตที่สมัครเข้าร่วมจะได้รับการอบรมทักษะการให้คำปรึกษา และได้ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตนิสิต มศว

Sed Blandit Libero Volutpat image
ขอบันทึกกิจกรรมบำเพ็ญฯ ผ่านทางออนไลน์ 

นิสิตสามารถขอบันทึกกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (รายบุคคล) ผ่านระบบออนไลน์ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป 

image
image

คู่มือนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2565

image


บริการนิสิต                                                                                                       ส่วนกิจการนิสิต
   กำแพงพักใจ OOCA                                                                                   แผนงานและยุทธศาสตร์                                                                           
  ทุนการศึกษา                                                                                                    แผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                  แผนปฏิบัติการ ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2565-2570) ประจำปีงบประมาณ 2565
                                                                                                                                                                    
   คู่มือนิสิต ปีการศึกษา 2564                                                                                                               SOCIAL NETWORK
  DSS CENTER                                                                                                                                            Facebook ส่วนกิจการนิสิต มศว 

 ข้อบังคับ/ประกาศ ที่นิสิตควรรู้                                                                                                                 Q&A                                                                                                                                                                                                                                                                                              swusa@g.swu.ac.th                                                            
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                      คู่มือ และมาตรฐานการปฏิบัติงานและให้บริการ   
                                       
   ความพึงพอใจในการให้บริการ                                                                                                          CONTACT US 
   การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2023 by Srinakharinwirot University
Back To Top