ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานที่ตั้ง  ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี
ที่อยู่  เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเคยเหนือ เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110

 • งานกิจกรรมนิสิต :
  โทร 0-2649-5000 ต่อ 15351, 15353, 12089, 12090, 12091, 12093
  โทรสาร 0-2260-9547
 • งานแนะแนวให้คำปรึกษา :​
  โทร 0-2649-5000 ต่อ 15356, 12081,12082,  0-2258-9104

  โทรสาร 0-2258-9589
 • งานสวัสดิการนิสิต :
  โทร 0-2649-5000 ต่อ 15355, 12080, 12083,12085, 12086, 12087 0-2258-9589
  โทรสาร 0-2258-9589
 • งานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ :
  โทร 0-2649-5000 ต่อ 15357,12095, 12096
  โทรสาร 0-2260-9547

ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
สถานที่ตั้ง  ชั้น 1 อาคารกิจกรรมนิสิต
ที่อยู่  เลขที่ 107 หมู่ที่ 6 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

 • งานกิจกรรมนิสิต :
  โทร 0-2649-5000 ต่อ 21307,27281, 28282

 • งานแนะแนวให้คำปรึกษา :
  โทร 0-2649-5000 ต่อ 21307, 27283

 • งานสวัสดิการนิสิต :
  โทร 0-2649-5000 ต่อ 21308, 27284
 • งานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์
  โทร 0-2649-5000 ต่อ 27281

 

 

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลติดต่อของคุณ

รายละเอียด