ข่าวสารล่าสุด

การคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

Jutarat Sriput 0 168

ขอความร่วมมือส่งเอกสารมายังส่วนกิจการนิสิต ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565

รายชื่อนิสิตที่ประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารรกองประจำการ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

Jutarat Sriput 0 801

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564

First34568101112Last