ข่าวสารล่าสุด

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย เชิญชวนนิสิตส่งเรื่องจริงของตนเองเกี่ยวกับความเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่

Jutarat Sriput 0 160

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 71

Jutarat Sriput 0 212

เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน (วทท. เพื่อเยาวชน) ครั้งที่ 11

Jutarat Sriput 0 280

เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมค่ายวิชาการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร "NIDA HROD Academy Camp ห้าวัน ค้นหาฝัน สร้างสรรค์ประสบการณ์ สู่เส้นทางวิชาชีพ HROD" รุ่นที่ 7

Jutarat Sriput 0 128
First71727374757677787980Last