ข่าวสารล่าสุด

เชิญชวนศิษย์เก่าเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะหลักด้านการสอนผ่านระบบออนไลน์

Jutarat Sriput 0 51

SWU-BEST Effective  Online Teaching  รุ่นที่ 2  

ระหว่างวันที่ 18 เมษายน  – 20 พฤษภาคม 2565

รายชื่อนิสิตที่ประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารรกองประจำการ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

Jutarat Sriput 0 322

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2565

เชิญชวนนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการ "เขียนเรซูเม่ให้ปัง... จบใหม่ยังไงก็ได้งาน"

Jutarat Sriput 0 109

กิจกรรมมีทั้งหมด 3 วันให้นิสิตเลือกลงวันที่สะดวก

123468910Last