ข่าวสารล่าสุด

คำแนะนำการปฏิบัติตนของผู้ที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกิน เนื่องจากอยู่ในระหว่างการศึกษา

Jutarat Sriput 0 569

ประกาศผลการคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ระดับมหาวิทยาลัย)

Jutarat Sriput 0 249

ขอเชิญเสนอชื่อองค์กรนิสิต และนิสิต เพื่อรับรางวัล “คนดีศรีนครินทร์” ประจำปีการศึกษา 2564

Jutarat Sriput 0 310

โดยเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2565

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2565

Jutarat Sriput 0 378

นิสิตที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565

โครงการ when you get up you change เมื่อคุณลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลง

Jutarat Sriput 0 58

กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายทุกวันอังคาร และพฤหัสบดี ตลอดเดือนเมษายน 2565 บริเวณ สนามกลาง และลานเอนกประสงค์ มศว ประสานมิตร

135678910Last