ข่าวสารล่าสุด

บุคลากร และนิสิต มศว เข้าร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19

Jutarat Sriput 0 46

วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ส่วนกิจการนิสิต ร่วมแสดงความยินดีครบรอบวันสถาปนาสำนักสื่อฯ

Jutarat Sriput 0 53

 ณ อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

รายชื่อนิสิตทำประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลตำรวจ ประจำเดือนมกราคม 2562

Jutarat Sriput 0 70

นิสิตที่มีรายชื่อ สามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลตำรวจ 

ร่วมงานแสดงสินค้าและการท่องเที่ยว ภายใต้ชื่องาน "เปิดลำปาง ปลายทางฝัน"

Jutarat Sriput 0 23

ขอเชิญชวนนิสิตที่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนลำปางกัลยาณี และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมงาน "เปิดลำปาง ปลายทางฝัน" 

 

12345678910Last