ข่าวสารล่าสุด

ขอเชิญร่วมแข่งขันโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้”

Jeerapun Doungphian 0 120

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันในโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี 2559 เพื่อให้นิสิตนำความรู้จากห้องเรียนมาคิดสร้างสรรค์จัดทำโครงการ เพื่อประโยชน์ของคนในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสถาบันการศึกษาของตน

ขอเชิญร่วมประกวดโครงการเพื่อน้องที่ขาดแคลน

Jeerapun Doungphian 0 85

บริษัทไทยพีเจ้น จำกัด ขอเชิญร่วมประกวดโครงการเพื่อน้องที่ขาดแคลน สนใจทำโครงการเพื่อสังคม ให้เขียนโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงหรือซ่อมแซมอาคารเรียน

เชิญประกวดภาพถ่ายต้นแบบตราไปรษณียากรชุด “แม่น้ำเจ้าพระยา”

Jeerapun Doungphian 0 77

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เชิญประกวดภาพถ่ายต้นแบบตราไปรษณียากรชุด “แม่น้ำเจ้าพระยา” ในหัวข้อ “เจ้าพระยามหานที” ชิงรางวัลเงินสด 200,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ขอเชิญเยี่ยมชมผลงานศิลปะ บริษัท คเณชา แกลเลอรี จำกัด

Jeerapun Doungphian 0 71

บริษัท คเณชา แกลเลอรี จำกัด ขอเชิญเยี่ยมชมผลงานศิลปะ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ใน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เชิญร่วมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 6

Jeerapun Doungphian 0 76

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาธรรมะในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น.

First567891011121314Last