ข่าวสารล่าสุด

ประกาศ เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2565

Jutarat Sriput 0 2822

ยื่นหลักฐานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564- 30 ธันวาคม 2564 

1345678910Last