ข่าวสารล่าสุด

ขอเชิญชวนนิสิต ทำแบบสอบถาม เรื่อง การใช้สื่อสังคมในการสื่อสารทางการเมืองของเยาวชนในสังคมดิจิทัล

Jutarat Sriput 0 65

ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

ขอเชิญนิสิตกิจกรรมการประกวดการออกแบบการเขียนสี (Cow Design & Paint) ลวดลายบนรูปปั้นวัว สัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์ ภายใต้แนวคิด “ LGBTQ ”

Jutarat Sriput 0 81

ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 18.00 น.

ขอแสดงความยินดีกับนิสิต มศว ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2564

Jutarat Sriput 0 335

มอบโดยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เชิญชวนนิสิต เข้าร่วมโครงการ IN-N-OUT for Change 2021 การประกวดต้นแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม ปีที่ 2

Jutarat Sriput 0 175
1345678910Last