ข่าวสารล่าสุด

เชิญชวนนิสิต เข้าร่วมโครงการ IN-N-OUT for Change 2021 การประกวดต้นแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม ปีที่ 2

Jutarat Sriput 0 21

เชิญชวนนิสิต มศว เข้าร่วมกิจกรรมประกวดนโยบายและนวัตกรรมทางสังคมของคนรุ่นใหม่เพื่อแก้ไขปัญหา PM2.5

Jutarat Sriput 0 34

ระหว่างวันที่ 17-24 กรกฎาคม 2564 ทั้งรูปแบบ Onsite และ Online

แจ้งเรื่องการสอบภาคทฤษฎี นศท.แบบออนไลน์

Jutarat Sriput 0 101

เข้าทำการสอบแบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 ม.ค.64 (เวลา 06:00 น.) ถึงวันอาทิตย์ที่ 10 ม.ค.64 (เวลา 18:00 น.) 

1345678910Last