ข่าวสารล่าสุด

คำแนะนำการปฏิบัติตนของผู้ที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกิน เนื่องจากอยู่ในระหว่างการศึกษา

Jutarat Sriput 0 569

รายชื่อนิสิตที่ประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3

Jutarat Sriput 0 286

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

รายชื่อนิสิตที่ประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารรกองประจำการ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

Jutarat Sriput 0 322

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2565

ขยายเวลาการส่งเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2565

Jutarat Sriput 0 348

ถึง 31 มกราคม 2565

รายชื่อนิสิตที่ประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารรกองประจำการ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

Jutarat Sriput 0 801

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564

12345