ข่าวสารล่าสุด

การฝึกภาคสนามผ่านระบบออนไลน์ของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

Jutarat Sriput 0 2645

แจ้ง นศท.ชั้นปีที่ 3 ชาย (ส่วนกลาง)

1234