ข่าวสารล่าสุด

ขยายเวลาการส่งเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2565

Jutarat Sriput 0 105

ถึง 31 มกราคม 2565

รายชื่อนิสิตที่ประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารรกองประจำการ ประจำปี 2565

Jutarat Sriput 0 496

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564

ประกาศ เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2565

Jutarat Sriput 0 2823

ยื่นหลักฐานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564- 30 ธันวาคม 2564 

12345