ข่าวสารล่าสุด

ขยายเวลาการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2564

Jutarat Sriput 0 129

ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2564

Jutarat Sriput 0 0

ยื่นหลักฐานขอผ่อนผันฯ ได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 ธันวาคม 2563

123