ข่าวสารล่าสุด

เชิญชวนนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการ "เขียนเรซูเม่ให้ปัง... จบใหม่ยังไงก็ได้งาน"

Jutarat Sriput 0 39

กิจกรรมมีทั้งหมด 3 วันให้นิสิตเลือกลงวันที่สะดวก

โครงการ มศว ชวน ลด ละ เลิกบุหรี่

Jutarat Sriput 0 34

ขอเชิญชมโปสเตอร์ความรูู้ และทำแบบประเมิน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงและแก้ไขผลงานให้ดียิ่งขึ้น

ขยายเวลาการส่งเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2565

Jutarat Sriput 0 105

ถึง 31 มกราคม 2565

ขอความร่วมมือนิสิตและผู้รับบริการทุกท่าน ประเมินความพึงพอใจต่อการรับบริการจากส่วนกิจการนิสิต

Jutarat Sriput 0 18

ผ่านช่องทางออนไลน์ ตามลิงค์/ QR code

ขอเชิญนิสิตกิจกรรมการประกวดการออกแบบการเขียนสี (Cow Design & Paint) ลวดลายบนรูปปั้นวัว สัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์ ภายใต้แนวคิด “ LGBTQ ”

Jutarat Sriput 0 31

ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 18.00 น.

1345678910Last