ข่าวสารล่าสุด

มศว จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ออนไลน์

Jutarat Sriput 0 230

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่ มศว ประสานมิตร

รับสมัครนิสิตขอรับทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์

Jutarat Sriput 0 2535

ส่งผ่านมหาวิทยาลัยมายังส่วนกิจการนิสิตภายในวันที่ 8 กันยายน 2563 หรือสามารถส่งด้วยตัวเองที่ไปรษณีย์ "มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์

พิธีลงนามข้อตกลงการทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2563

Jutarat Sriput 0 31

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

1345678910Last