ข่าวสารล่าสุด

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ประจำปีการศึกษา 2565

Jutarat Sriput 0 396

ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

Jutarat Sriput 0 260

สามารถสอบถามกำหนดการส่งเอกสารได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตของคณะ/วิทยาลัย

รับสมัครทุนการศึกษาของมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสังคม ประจำปี 2564

Jutarat Sriput 0 1155

ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

มาตรการช่วยเหลือนิสิตที่มีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย และได้รับความเดือดร้อนเสียหายอย่างหนัก

Jutarat Sriput 0 1259

นิสิตที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถติดต่อขอรับเงินทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิตจากมหาวิทยาลัย โดยแจ้งความจำนงผ่านทางคณะ/วิทยาลัยที่นิสิตสังกัด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2564

Jutarat Sriput 0 303

นิสิตที่มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์จะได้รับการติดต่อกลับจากผู้ประสานงานโครงการทุนการศึกษาของบริษัทฯ

12345678