ข่าวสารล่าสุด

รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2563

Jutarat Sriput 0 723

ผู้ที่มีรายชื่อโปรดปฏิบัติตามขั้นตอน ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 มิฉะนั้นจะถือว่านิสิตสละสิทธิรับทุน

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะเปิดรับสมัครทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ASEAN+ONE Scholarship 2022

Jutarat Sriput 0 1477

นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว อายุไม่เกิน 35 ปี สามารถสมัครขอรับทุนนี้ได้ ตั้งแต่วันนี้ - 5 มีนาคม 2564

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) เปิดรับสมัครนิสิตขอรับทุน

Jutarat Sriput 0 1544

ในโครงการทุนสนับสนุนการศึกษา หัวข้อ "การพัฒนาการเรียนรู้ของฉันในอนาคต"

1234567