ข่าวสารล่าสุด

ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา และทุน UIS)

Jutarat Sriput 0 609

สำหรับบุคคลที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศในหลากหลายสาขาวิชา ระดับ ป.โท – เอก จำนวนรวม 27 ทุน

รับสมัครสอบชิงทุนแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

Jutarat Sriput 0 0

สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563

เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ปี 2563

Jutarat Sriput 0 1412

ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 31 มกราคม 2563 และขอให้นิสิตส่งเอกสารได้ที่ส่วนกิจการนิสิตภายในวันที่ 24 มกราคม 2563

ประกาศรับสมัครทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) ประจำปีการศึกษา 2562

Jutarat Sriput 0 2469

ส่งใบสมัครได้ที่งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต ได้ทั้ง มศว ประสานมิตรและองครักษ์ ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2562

รับสมัครทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ประจำปี 2562

Jutarat Sriput 0 2838

จำนวน 30 ทุนๆละ 15,000 บาท ส่งใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ได้ที่ส่วนกิจการนิสิต ประสานมิตร และองครักษ์

12345