ข่าวสารล่าสุด

มศว จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ออนไลน์

Jutarat Sriput 0 230

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่ มศว ประสานมิตร

รับสมัครนิสิตขอรับทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์

Jutarat Sriput 0 2533

ส่งผ่านมหาวิทยาลัยมายังส่วนกิจการนิสิตภายในวันที่ 8 กันยายน 2563 หรือสามารถส่งด้วยตัวเองที่ไปรษณีย์ "มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์

1345678910Last