ข่าวสารล่าสุด

ศูนย์นิสิตจิตอาสา มศว ปลูกป่าและสร้างฝายชะลอน้ำ

Jutarat Sriput 0 11

โดยร่วมกับพันธมิตรรักษ์โลกของเรา พื้นที่ป่าต้นน้ำของแม่น้ำนครนายกและบางปะกง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562

ตารางเดินรถรับ-ส่ง โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศว ปีการศึกษา 2562

Jutarat Sriput 0 845

ขอให้นิสิต คณาจารย์ และบุคลการ ตรวจสอบตารางเวลาเดินรถเพื่อวางแผนการเดินทางเข้าร่วมโครงการฯ

พิธีลงนามข้อตกลงการทำประกันอุบัติเหตุนิสิตสำหรับนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562

Jutarat Sriput 0 58

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 9ซี อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

12345678910Last