ข่าวสารล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-4835 สังกัดงานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้

Previous Article คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561
Next Article รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม
Print
681

x