ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

สภาหอการค้าไทย รับสมัครบุคคลเข้าร่วมงาน

: สภาหอการค้าไทย รับสมัครบุคคลเข้าร่วมงาน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจเกษตรและอาหาร จำนวน 1 ตำแหน่ง และ เจ้าหน้าที่เศรษฐกิจและศุนย์ข้อมูล จำนวน 1 ตำแหน่ง

สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-018-6896 ต่อ 5650 คุณรังสิมา ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Previous Article นิสิต มศว รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2561
Next Article โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561
Print
232

x