ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต มศว เข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 21

เมื่อวันที่ 22-30 มีนาคม 2561 ส่วนกิจการนิสิต มศว นำคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 21 “สองเล สามน้ำ เทา-งาม เป็นหนึ่งเดียว” ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และโรงเรียนวัดท้ายยอ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

เทา-งาม สัมพันธ์ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม สัมพันธ์ ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยทักษิณ  มีวิวัฒนาการมาจากต้นกำเนิดเดียวกัน และล้วนมีสัญลักษณ์ร่วมกัน คือ “สีเทา” ซึ่งหมายถึงสมองอันเป็นหลักชี้นำ การจัดการศึกษามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ตามข้อตกลงความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในเครือ เทา-งาม จะให้ความร่วมมือกันด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านกีฬา วิชาการ และบำเพ็ญประโยชน์ มีการจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม สัมพันธ์

ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมมหวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะเจ้าภาพโครงการเทา-งาม สัมพันธ์ ครั้งที่ 21 ได้ส่งมอบธงสัญลักณ์โครงการเทา-งาม สัมพนธ์ ครั้งที่ 22 ให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในปี 2562

Previous Article ประกาศผลการประกวดคลิปรณรงค์ ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ SWU Smart Don't Smoke
Next Article สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ปีงบประมาณ 2561 ในระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม-30 กันยายน 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ อุทยาน
Print
238

x