ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

เอกสารโครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา2561

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 7-10 สิงหาคม 2561 เอกสารโครงการสำหรับนิสิตประกอบด้วยสาระสาคัญ 3 ส่วน ขอให้นิสิตและผู้ปกครองร่วมกันศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติตามรายละเอียดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ตามเอกสารแนบ

Previous Article ประกาศ หลักเกณฑ์การรับสมัครนายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561
Next Article ขยายเวลาเปิดรับสมัคร ผู้มีความประสงค์เป็นนายกองค์การนิสิต มศว ปีการศึกษา 2561ถึง 18 เมษายน 2561
Print
8585

x