ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

เปิดรับสมัครนิสิตผู้ประสงค์ลงสมัครเลือกตั้งเป็นนายกองค์การนิสิต มศว ปีการศึกษา 2561

เพื่อให้การดำเนินการสรรหานายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการดำเนินการสรรหานายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดให้มีการรับสมัครผู้ที่ประสงค์เข้ารับการสรรหาเป็นนายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561 ตั้งบัดนี้-วันที่ 5 เมษายน 2561 

ดูรายละเอียดประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัคร และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เอกสารแนบ

Previous Article บริษัทแอดวานซ์ ซี.ที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รับสมัครงาน
Next Article ประกาศ หลักเกณฑ์การรับสมัครนายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561
Print
234

x