ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

บริษัทแอดวานซ์ ซี.ที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รับสมัครงาน

บริษัทแอดวานซ์ ซี.ที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ขอรับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรรม เครื่องกล งานบริการด้านอุตสาหกรรม

 

สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.  086-567-7800 02-735-0851 คุณขวัญชนก

Previous Article ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ จัดหางาน
Next Article เปิดรับสมัครนิสิตผู้ประสงค์ลงสมัครเลือกตั้งเป็นนายกองค์การนิสิต มศว ปีการศึกษา 2561
Print
252

x