ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน เน้นคณะ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-2024414-18

Previous Article บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
Next Article ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ จัดหางาน
Print
218

x