ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน  ชั้นปีที่ 3-4 สาขาสถิติ /สถิติประยุกต์ บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกรด 3.00 ขั้นไป ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.bangkoklife.com

 

สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.  02-777-8611 คุณณุชนา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.bangkoklife.com

Previous Article บริษัทฮงเส็งการทอ จำกัด รับสมัครงาน
Next Article กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
Print
179

x