ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

บริษัท สิงห์ คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

คอร์เปอเรชั่น จำกัด ได้รับสมัครศึกษาฝึกงาน Singha Biz Course สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 ไม่จำกัดสาขาวิชา สมัครได้ถึง 28 ก.พ 61 สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 089-164-1880 คุณวราภรณ์  ด่านดำรงรักษ์ ผู้ประสานงานโครงการบริษัทสิงห์ 

Previous Article บริษัทสยามกรีน เอ็กซ์เพรส จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
Next Article บริษัทนูทรีชั่น เฮ้าล์ จำกัด รับสมัครพนักงาน
Print
416

x