ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

บริษัทสยามกรีน เอ็กซ์เพรส จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

บริษัทสยามกรีน เอ็กเพรส จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน สาขาคอมพิวเตอร์  กราฟฟิค เน็ตเวิร์คธรุการ การตลาด  

สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.085-0597373

Previous Article ผู้แทนศิษย์เก่าองค์การนิสิต มศว 41-44 มอบเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิต
Next Article บริษัท สิงห์ คอร์ปเปอเรชั่น จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน
Print
213

x