ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

รับสมัครนิสิตขอรับทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ปีการศึกษา 2561

มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เปิดรับสมัครนิสิตที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 1 พ.ย.2560-19 ม.ค.2561 โดยส่งใบสมัครและหลักฐานได้ที่ งานสวัสดิการนิสิต และส่วนกิจการนิสิต มศว หรือ ยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.scholarship.tiscofoundation.org 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2633 7506 

Previous Article ประกาศ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ โครงการกิจกรรมนิสิตและกีฬา ระดับปริญญาตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
Next Article ประกาศรายชื่อนิสิตเข้าร่วมค่ายสร้างแรงบันดาลใจฯ รุ่นที่ 1 (24-26 พ.ย.2560)
Print
3369

x