ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

โครงการประกวดสื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านสุขภาพ

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เชิญชวนนิสิตสมัครและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดสื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านสุขภาพ ชิงรางวัลมูลค่า รวมกว่า 180,000 บาท สมัครและส่งผลงานประกวดได้ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/bpauthaek/

Previous Article การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ.2561
Next Article แบบฟอร์มขออนุมัติบันทึกกิจกรรม ที่จัดโดยองค์กรนิสิต
Print
324

x