ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

บริษัท Sea Thailand รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการ International Management Associate

บริษัท Sea Thailand ดำเนินการภายใต้ชื่อ การีนา ประเทศไทย  ให้บริการด้านความบันเทิง ในรูปแบบดิจิทัล รับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 4 เพื่อเข้าร่วมโครงการ International Management Associate  เป็นโครงการที่ออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคนรุ่นใหม่

สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-1189218

Previous Article ขอความร่วมมือนิสิตตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2559
Next Article บริษัทไมเนอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน
Print
249

x