ข่าวสารล่าสุด

Jeerapun Doungphian

ประกาศรับสมัครนิสิตขอรับทุนเทสโก้ โลตัส

ประกาศรับสมัครนิสิตขอรับทุนเทสโก้ โลตัส!!!

โดยนิสิตคนใดที่มีความประสงค์จะขอรับทุนเทสโก้ โลตัส และมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ (ดังไฟล์แนบ) ให้เขียนใบสมัครและนำมาส่งยังส่วนกิจการนิสิตภายในวันที่ 6 กันยายน 2560 เท่านั้น!! และจะสัมภาษณ์นิสิตที่เหมาะสมในวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ ส่วนกิจการนิสิต ประสานมิตร

 

Previous Article พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
Next Article ขอเชิญเข้าร่วมโครงการลานวัฒนธรรม นิสิต มศว
Print
1509

x