ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

บริษัทอะมิวอยซ์ ไทย รับสมัครพนักงานชั่วคราว

บริษัทอะมิวอยซ์ ไทย ประกอบกิจการเขียนซอฟต์แวรฺ ระบบรู้จำเสียง รับสมัครพนักงานถอดเทียบเสียงชั่วคราว อัตราค่าจ้างวันละ 500 บาท

สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (ถ้ามี) 02-357-5280

Previous Article บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด รับสมัครนิสิตฝึกงาน
Next Article พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
Print
302

x