ข่าวสารล่าสุด

Jeerapun Doungphian

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครนิสิตนิสิตจัดเก็บแบบสอบถาม สำนักงานสถิติแห่งชาติ ค่าตอบแทนจากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามชุดละ 60 บาท

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

รับสมัครนิสิตนิสิตจัดเก็บแบบสอบถาม สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ค่าตอบแทนจากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามชุดละ 60 บาท

ด้วยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ซึ่งในการสำรวจครั้งนี้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลโดยนิสิต/นักเรียน ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

จึงเปิดรับสมัครนิสิตจำนวน 215 คน เพื่อจัดเก็บข้อมูลและคีย์ข้อมูล ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย นิสิตจะได้รับค่าตอบแทนจากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามชุดละ 60 บาท (นิสิตทำประมาณ 200 ชุด) โดยนิสิตจะต้องเข้ามาอบรมพนักงานแจงนับ ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2560 และเริ่มปฏิบัติงานจริงตั้งแต่ 20 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2560 นิสิตสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 6 กรกฎาคม 2560 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-258-9105 คุณนิลาวัลย์ บัวงาม (พี่ปลา) ส่วนกิจการนิสิต

Previous Article มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ขอเชิญร่วมโครงการประกวดเพลง “ช่อสะอาดต้านทุจริต”
Next Article กรมกิจการเด็กและเยาวชน การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเยาวชนไทยเข้าร่วมงานเทศกาลนักเรียนและเยาวชนโลก ครั้งที่ 19
Print
240

x