ข่าวสารล่าสุด

Jeerapun Doungphian

กรมกิจการเด็กและเยาวชน การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเยาวชนไทยเข้าร่วมงานเทศกาลนักเรียนและเยาวชนโลก ครั้งที่ 19

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเยาวชนไทยเข้าร่วมงานเทศกาลนักเรียนและเยาวชนโลก ครั้งที่ 19

ด้วยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดรับสมัครคัดเลือกเยาวชน จำนวน 28 คน เพื่อเข้าร่วมเทศกาลนักเรียนและเยาวชนโลก ครั้งที่ 19 the XIXth World Youth Students Festival ณ เมืองโซชิ สหพันธรัฐรัสเซีย

นิสิตที่สนใจสามารถสมัครได้โดยตรงที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ตามประกาศที่ได้แนบมาพร้อมกันนี้

ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์นิสิตที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-651-6783 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://dcy.go.th/webnew/main/news_view.php?id=1862

Previous Article โครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2560
Next Article มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ขอเชิญร่วมโครงการประกวดเพลง “ช่อสะอาดต้านทุจริต”
Print
262

x