ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมนิสิต ชั้นปีที่ 1

ส่วนกิจการเพื่อสังคม เชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคมนิสิต ชั้นปีที่ 1 มศว จำนวน 4 รุ่น ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดสระแก้ว เพื่อนำนิสิตเข้าสู่กระบวนการจิตอาสาและสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สนองจุดหมายของมหาวิทยาลัย เพื่อรับใช้สังคม
นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครและรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่เอกสารดาวน์โหลด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02 649 5000 ต่อ 15917 , 15928

Previous Article กระทรวงพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์ การประกวดวาดภาพเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ “ประเทศไทย ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์”
Next Article ขอเชิญชวนศิษย์เก่า มศว ชมพิพิธภัณฑ์ เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
Print
1700

Documents to download

x