ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ปลุกพลังต้านโกง ของชาว มศว "บอกลาโกง เริ่มได้ที่ตัวเรา"

ขอเชิญชวนนิสิต มศว มาร่วมปลุกพลังต้านโกง ด้วยการ เปิดเผยวิธีการบอกลาโกงในฉบับของคุณที่สามารถเริ่มได้ที่ตัวเรา เพียงแค่คุณร่วมประกวดคลิปวิดีโอ และออกแบบโปสเตอร์ ในหัวข้อ "บอกลาโกง เริ่มได้ที่ตัวเรา"

สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560

สามารถส่งผลงานได้ด้วยตนเอง ที่ ช่องเคาเตอร์ 1 งานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิต ทั้งประสานมิตรและองครักษ์ หรือส่งผ่านทาง e-mail : swu.act.club@outlook.co.th

**** แล้วเรามาร่วมแสดงพลังการต้านโกงด้วยกันนะคะ ****

Previous Article ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560
Next Article ขั้นตอนการจองห้องพักของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2560
Print
220

Documents to download

x