ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

เชิญชวนนิสิตอบรมในโครงการ “สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม” ประจำปีงบประมาณ 2560 ฟรี!

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เปิดอบรมโครงการ “สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมโดยเปิดรับ จำนวน 2 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 อบรมทุกวันเสาร์ ( จำนวน 10 ครั้ง ) โดยเริ่มวันเสาร์ที่ 18 ก.พ 60
รุ่นที่ 2 อบรมทุกวันอาทิตย์ ( จำนวน 10 ครั้ง ) โดยเริ่มวันอาทิตย์ที่ 19 ก.พ 60

รับจำนวนจำกัด รุ่นละ 35 ท่าน อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย !!!
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 3 ก.พ 60

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://research.swu.ac.th/index.php?option=view_new&id_new=938

วิธีการสมัคร >> ส่งไฟล์ไป Email : ubi@swu.ac. หรือ kru.jitchaya@gmail.com

หรือส่งไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง ฝ่ายบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 20 เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

สมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 20 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 20 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. 02-649-5000 ต่อ 11016,11094 (ในวันและเวลาราชการ)

Previous Article ทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตประสบอุทกภัยในจังหวัดทางภาคใต้
Next Article หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการชมรมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2560
Print
275

x