ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

โครงการ มศว ชวน ลด ละ เลิกบุหรี่

โครงการ มศว ชวน ลด ละ เลิกบุหรี่

เยาวชนอุดมศึกษาขับเคลื่อนสุขภาวะ รุ่นที่ 5 (มศว) ร่วมกับนิสิตอาสาเพื่อนใจช่วยเพื่อนเลิกบุหรี่ มศว รุ่นที่ 1 จัดทำโครงการ มศว ชวน ลด ละ เลิกบุหรี่ โดยนำเสนอข้อมูลและความรู้ต่างๆ ผ่านคลิปวิดีโอและโปสเตอร์ความรู้ เชิญชวนให้นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อเป็นการมอบความรู้และให้ทราบถึงโทษของบุหรี่อย่างลึกซึ้ง

จึงขอเชิญชวนทุกท่านรับชมโปสเตอร์ความรู้ พร้อมทำแบบประเมินเพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและแก้ไขผลงานให้ดียิ่งขึ้น

แบบประเมิน คลิก

 

Previous Article ขยายเวลาการส่งเอกสารขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2565
Next Article เชิญชวนนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการ "เขียนเรซูเม่ให้ปัง... จบใหม่ยังไงก็ได้งาน"
Print
76