ข่าวสารล่าสุด

ขอเชิญนิสิตกิจกรรมการประกวดการออกแบบการเขียนสี (Cow Design & Paint) ลวดลายบนรูปปั้นวัว สัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์ ภายใต้แนวคิด “ LGBTQ ”

สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญนิสิตกิจกรรมการประกวดการออกแบบการเขียนสี (Cow Design & Paint) ลวดลายบนรูปปั้นวัว สัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์ ภายใต้แนวคิด “ LGBTQ ”

ผู้ที่สนใจสามารถสงผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 18.00 น.

โดยมีรายละเอียดและกติการการประกวดฯ ดังนี้

1. กติกาการประกวด

• ส่งผลงานการออกแบบแนวคิดและภาพวาดลงบนรูปวัว (Download รูปวัวได้จาก link หรือ QR Code) ขนาด 29.7 x 42 ซม. (A3) พร้อมชื่อผลงานและแนวคิดเป็นภาษาอังกฤษ โดยผู้เข้าประกวดสามารถเลือกใช้สีและเทคนิคการวาดโดย สีอะครีลิค สีโปสเตอร์ ลงบนกระดาษหรือในรูปแบบ Digital Paint ลงบนรูปวัวทั้ง 2 ด้าน

• ถ่ายภาพผลงานหรือ Export ภาพเห็นเต็มทั้งผลงานทั้ง 2 ด้าน ด้านละ 1 ภาพ ส่งผลงานเป็นไฟล์ JPEG มีขนาดไฟล์ไม่ต่ำกว่า 4 MB และแนบคลิปวิดีโอในรูปแบบ MP4 ที่บันทึกภาพขั้นตอนระหว่างการดำเนินการต่าง ๆ ในการออกแบบแนวคิดและภาพวาด โดยตัดต่อคลิปสั้น ๆ ไม่เกิน 1 นาที ส่งทางออนไลน์ที่ Email : sektan@g.swu.ac.th
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 18.00 น.

• ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของผู้เข้าประกวดเอง ไม่ได้คัดลอก ทำซ้ำ หรือลอกเลียนแบบงานของผู้อื่น และเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยผ่าน การเสนอขาย ตีพิมพ์ หรือส่งเข้าประกวดในโครงการใดๆ มาก่อน ไม่เคยได้รับการเผยเเพร่ในสื่อทุกประเภท (รวมถึงอินเทอร์เน็ต) และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจพบว่าเข้าข่ายดังกล่าว จะขอตัดสิทธิ์การเข้าร่วมทันที

• ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของ สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

2. วิธีการคัดเลือกผลงาน

สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย จะเป็นผู้เลือกภาพที่ชนะเลิศ จำนวน 1 ภาพ เพื่อเพนท์ลงบนตัวรูปปั้นวัว

3. รางวัลการประกวด แบ่งเป็นประเภทรางวัล ดังนี้

• รางวัลชนะเลิศ นิสิตที่ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมจดหมายขอบคุณจาก สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย จำนวน 1 รางวัล

• รางวัลรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

หมายเหตุ : นิสิตที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะได้รับของที่ระลึกจากสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

4. นิสิตที่สนใจสามารถ Download รูปปั้นวัวได้จาก https://drive.google.com/file/d/1AaCIYYmVrL60-iH-AYqgdRRJlPUYMFVS/view?usp=sharing

Previous Article การคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
Next Article ขอเชิญชวนนิสิต ทำแบบสอบถาม เรื่อง การใช้สื่อสังคมในการสื่อสารทางการเมืองของเยาวชนในสังคมดิจิทัล
Print
80