ข่าวสารล่าสุด

รับสมัครทุนการศึกษาของมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสังคม ประจำปี 2564

มูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสังคม มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตระดับอุดมศึกษาที่มีฐานะยากจน ความประพฤติดี ผลการเรียนดี และกำลังศึกษาอยู่ในจังหวัดนครนายก จำนวน 22 ทุนๆ ละ 15,000 บาท โดยนิสิตสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ Email : wipat@g.swu.ac.th หรือ anirutt.sri1234@gmail.com (สแกนเป็นไฟล์ PDF) หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ถึงมูลนิธิมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสังคม อาคารอำนวยการ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่ 63 ม.7 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

Previous Article มาตรการช่วยเหลือนิสิตที่มีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย และได้รับความเดือดร้อนเสียหายอย่างหนัก
Next Article ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
Print
1154

Documents to download