ข่าวสารล่าสุด

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2564

นิสิตที่มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์จะได้รับการติดต่อกลับจากผู้ประสานงานโครงการทุนการศึกษาของบริษัทฯ

ดูประกาศได้จากเอกสารไฟล์แนบ

Previous Article ประกาศ เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2565
Next Article มศว ขอแสดงความยินดีกับชมรมอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับรางวัล “เยาวชนคนต้นแบบ สาขาประเพณีและวัฒนธรรม” ประจำปี 2564
Print
482