ข่าวสารล่าสุด

ประกาศ เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2565

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2565  นิสิตชายที่ไม่ได้เรียนวิชาทหาร และมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ แต่อายุไม่เกิน 26 ปี  หรือเกิดปี พ.ศ. 2538 - 2544 ประสงค์ขอใช้สิทธิการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2565 ให้นำหลักฐานการขอผ่อนผันฯ ไปยื่นได้ที่ งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 ธันวาคม 2564 

หมายเหตุ : ส่งเอกสารขอผ่อนผันฯ ทางไปรษณีย์ ถึง ดวงสมร ทวีสุข ส่วนกิจการนิสิต มศว ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ดูรายละเอียดการขอผ่อนผันฯ ได้ในประกาศ ดังไฟล์แนบด้านล่าง

Previous Article ขอแสดงความยินดีกับนิสิต มศว ที่ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2564
Next Article รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2564
Print
2822