ข่าวสารล่าสุด

เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม “เขียนเรซูเม่ ให้ปัง ...จบใหม่ต้องได้งาน”

เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม “เขียนเรซูเม่ ให้ปัง ...จบใหม่ต้องได้งาน” เพื่ิอเตรียมความพร้อมและ มีเรซูเม่ก่อนวันงาน Job Fair

กิจกรรมจัด 3 รอบ ผ่านระบบ ZOOM
รอบที่ 1  วันที่ 15 มิ.ย 2564 เวลา 13.00 - 15.00 น.
รอบที่ 2  วันที่ 17 มิ.ย. 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น.
รอบที่ 3  วันที่ 18 มิ.ย 2564 เวลา 15.00 -​ 17.00 น.

นิสิตเข้าไปสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมงาน โดย Scan QR code (นิสิตจะได้รับลิงค์เข้าฟังสัมมนาหลังจากลงทะเบียน)
*นิสิตที่เข้าร่วมโครงการ บันทึกหมวดกิจกรรม
นิสิตรหัส 59 ลงมา -หมวด 2 (บุคลิกภาพ/จริยธรรม)
นิสิตรหัส 60 เป็นต้นไป กิจกรรมเลือกด้านส่งเสริมบุคลิกภาพและกีฬา

จัดโดยงานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต
ร่วมกับบริษัท Job Top Gun /Super Resume

สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0 2649 5000
ต่อ 15356 (คุณบุศยรินทร์ รักชาติ)​
ต่อ 21305 (คุณนันทวัน ยามวินิจ)

Previous Article เชิญชวนนิสิต เข้าร่วมโครงการ IN-N-OUT for Change 2021 การประกวดต้นแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม ปีที่ 2
Next Article การให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Print
55