ข่าวสารล่าสุด

เชิญชวนนิสิต เข้าร่วมโครงการ IN-N-OUT for Change 2021 การประกวดต้นแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม ปีที่ 2

ศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ได้จัดโครงการ INNO for Chang 2021 การประกวดต้นแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม ปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด “Next Normal-Social Innovation : นวัตกรรมเพื่อสังคมอุบัติใหม่หลังวิกฤตโควิด-19 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี เสริมสร้างทักษะการคิดอย่างเป็นนวัตกรรมและส่งเสริมให้เกิดแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 ทีม จะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อจัดทำผลงานทีมละ 10,000 บาท รวมถึงได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมทักษะแนวคิดเชิงนวัตกรรมต่างๆ จากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อที่เกี่ยวกับนวัตกรรม และนำเสนอผลงานต้นแบบนวัตกรรมสร้างสรรค์

นอกจากนี้ โครงการจะมีการมอบเงินรางวัลสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับทีมชนะเลิศ ทีมรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชย รวมเป็รเงินทั้งสิ้น 220,000 บาท พร้อมสนับสนุนค่าที่พักในช่วงเข้าร่วมโครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณไพลิน เชื้อหยก ผู้จัดการศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0661596554

Previous Article ขอเชิญเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล Mahidol Science Innovative Educator Award 2021
Next Article เชิญชวนนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม “เขียนเรซูเม่ ให้ปัง ...จบใหม่ต้องได้งาน”
Print
42