ข่าวสารล่าสุด

ขอเชิญชวนนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน และร่วมปฏิบัติภารกิจพิชิตเหล่า Money Monsters ในกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบเสมือนจริง (Virtual Training)

[มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย]

ไขกุญแจเปิดประตูสู่ความสำเร็จทางด้านการเงิน

โครงการคนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงิน ปีที่ 3 ขอเชิญชวนนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน และร่วมปฏิบัติภารกิจพิชิตเหล่า Money Monsters ในกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบเสมือนจริง (Virtual Training)

ในวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://bit.ly/3vOl0xl หรือ Scan QR Code ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เท่านั้น รับสมัครจำนวนจำกัด

นิสิตที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะได้รับการบันทึกกิจกรรมหมวดเลือก

#ทีมมศว #คนรุ่นใหม่ใส่ใจเรื่องเงินปีที่3 #ภูมิคุ้มกันทางการเงิน

Previous Article SWU Alumni Development Program
Next Article ขอเชิญเสนอชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล Mahidol Science Innovative Educator Award 2021
Print
54