ข่าวสารล่าสุด

SWU Alumni Development Program

เชิญชวนศิษย์เก่าเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่ศิษย์เก่า

หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะหลักด้านการสอนผ่านระบบออนไลน์

 

รับสมัครวันที่ 1 – 15 มิถุนายน 2564

เปิดระบบอบรม วันที่ 21 มิถุนายน 2564 – 30 กรกฎาคม 2564

เรียนรู้ด้วยตัวเองผ่านระบบ SWU Moodle

 

📌เข้าร่วมอบรมครบทุกหัวข้อและทำงานครบตามเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับประกาศนียบัตรแบบอิเล็กทรอนิกส์📌

 

ลงทะเบียนได้ที่

https://forms.gle/zJjA5Y7suVzYWX4m6

Previous Article ขอเชิญชวนนิสิตพิการลงทะเบียนขอรับบริการจากศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS CENTER)
Next Article ขอเชิญชวนนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน และร่วมปฏิบัติภารกิจพิชิตเหล่า Money Monsters ในกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบเสมือนจริง (Virtual Training)
Print
48