ข่าวสารล่าสุด

ขอเชิญชวนนิสิตพิการลงทะเบียนขอรับบริการจากศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS CENTER)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โดย งานแนะแนวให้คำปรึกษา ส่วนกิจการนิสิต จัดตั้งศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ หรือเรียกสั้นๆว่า DSS CENTER ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนช่วยเหลือนิสิตพิการ ให้บริการในด้านต่างๆ และจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมสอดคล้องต่อความต้องการจำเป็นของนิสิต

สำหรับนิสิตที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับบริการจากศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์นี้ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSe2jxOs3XR.../viewform...

และในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 สามารถติดต่อ ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ ได้ที่

Facebook Page : DSS SWU

Previous Article เชิญชวนนิสิต มศว เข้าร่วมกิจกรรมประกวดนโยบายและนวัตกรรมทางสังคมของคนรุ่นใหม่เพื่อแก้ไขปัญหา PM2.5
Next Article SWU Alumni Development Program
Print
46