ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

เชิญชวนศิษย์เก่าทำแบบสำรวจความต้องการในการ Upskill และ Reskill

ส่วนกิจการนิสิต โดยงานบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทำแบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาทักษะความรู้เดิมให้ดีขึ้น (Upskill) และความต้องการในการสร้างทักษะใหม่ (Reskill) ที่จำเป็นในการทำงานหรือการประกอบอาชีพ เพื่อจะนำผลการสำรวจไปสรุปและวางแผนการจัดกิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่าต่อไป

เปิดระบบฯ ให้ทำแบบสำรวจฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 กรกฎคม 2564 

ลิงค์แบบสำรวจ https://forms.gle/mTj7ce259G8MqgWu9

Previous Article เปิดแล้ว!!! ฟรี บริการให้คำปรึกษาออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น OOCA
Next Article รายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2563
Print
51