ข่าวสารล่าสุด

Jutarat Sriput

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนนิสิตเพื่อเข้ารับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2564

ประกาศส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนนิสิตเพื่อเข้ารับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2564

----------------------------------

ตามที่ ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครนิสิต เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยการพิจารณาคัดเลือกตัวแทนนิสิตจาก 20 คณะ/วิทยาลัย จำนวน 1 คน/คณะ/วิทยาลัย และการสมัครด้วยตัวเองยัง งานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิต
 
บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงขอประกาศผลการพิจารณา คัดเลือกตัวแทนนิสิตเพื่อเข้ารับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2564 ดังประกาศแนบ  หรือ คลิกที่นี่

Previous Article ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับสรรหาเป็นนายกองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2564
Next Article เปิดแล้ว!!! ฟรี บริการให้คำปรึกษาออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น OOCA
Print
301